OGIBiz Website

Eshop Before Menu
2748595
Menu
82549
Main Description
2877623Η επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΒΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ που εδρεύει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εντάχθηκε στη δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στη Περιφέρεια Πελοποννήσου»


Ο συνολικός προϋπολογισμός στήριξης είναι 40.000€.Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ , στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.


Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 40.000.000 ΕΥΡΩ. Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Footer
82559